Hoppa till innehållet

Miljöskydd

Verkstadsgatan 8
00580 Helsingfors
PB 58235, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 2611
Visa på kartan

Östersjön

Cirka 70 procent av Helsingfors totala areal utgörs av havet. Detta område består av vidsträckta vikar, en ganska gles skärgårdszon samt längst ute av utskär och öppet hav.

Vattenkvaliteten och havets tillstånd har regelbundet följts upp i Helsingfors sedan slutet av 1960-talet. Vikarna i Helsingfors har redan länge utsatts för en kraftig belastning. Det första avloppsreningsverket byggdes 1902, och ännu på 1970-talet fördes de renade avloppsvattnen via elva separata reningsverk till de närliggande vikarna.

Detta har lett till en svag vattenkvalitet som ännu idag kan upptäckas i vikarna, om också efter att belastningen upphörde har det skett stora förbättringar i vattenkvaliteten.

Sedan 1987 har de renade avloppsvattnen i Helsingfors letts till invid Stora Enskär, cirka åtta kilometer söderut från Helsingenäset.

Vattenkvaliteten i havsregionen påverkas i dag av föroreningar i dagvatten, de näringsämnen som ingår i den diffusa belastningen, överströmningar från de kombinerade avloppssystemen i stadskärnan och i det gamla Hertonäs, avloppsvatten som leds till den yttre skärgården, mänskliga aktiviteter, de grumliga vattenmassor som kommer från Vanda å samt tillståndet av Finska vikens öppna vatten.

Havsvattnets kvalitet uppföljs regelbundet vid flera observationsställen i enlighet med det gemensamma övervakningsprogrammet för havsområden i Helsingfors och Esbo.06.12.2019 12:04

Havsvattnets temperatur och algmängd

Havsmiljöns tillstånd uppföljs med vattenprover och mätningar som görs varannan vecka.