Hoppa till innehållet

Skyddade naturtyper

Vad avses med naturtyp?

Naturen omkring oss kan delas in i olika naturtyper utifrån de arter av organismer som lever där, i synnerhet utifrån de helheter som bildas av växtarter (växtligheten). Mark- och berggrunden, mikroklimatet, fuktighetsförhållandena och organismernas inbördes växelverkan inverkar på vilken naturtyp (livsmiljö) som bildas inom respektive område.

Skyddade naturtyper enligt naturvårdslagen

I naturvårdslagen (1996) listas ut nio skyddade naturtyper som skyddas för att trygga naturens mångfald och bevara arternas livsmiljöer.

De skyddade naturtyperna kan delas in i tre huvudgrupper: skogiga naturtyper, strändernas naturtyper och traditionsnaturtyper.

 30.10.2020 13:22