Hoppa till innehållet

Miljöskydd

Verkstadsgatan 8
00580 Helsingfors
PB 58235, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 2611
Visa på kartan

Stara, Helsingfors

Ilmalagränden 2 L
00240 Helsingfors
PB 1660, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 17000
Visa på kartan

Skyddade ängar

Skyddsområde Areal (ha)
Kallvik strandäng 5,44
Nybondas Rataudde 14,57
Fältet och ängen i norra delen av Stora Räntan 0,41
Vallen söder om konsthuset på Stora Räntan 0,28
Havsängen i sydvästra delen av Stora Räntan 0,07
Strandängen och vattenområdet på Lilla Bastö 2,26
Roosbacken 4,54

 06.12.2019 11:59