Hoppa till innehållet

Miljöskydd

Verkstadsgatan 8
00580 Helsingfors
PB 58235, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 2611
Visa på kartan

Stara, Helsingfors

Ilmalagränden 2 L
00240 Helsingfors
PB 1660, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 17000
Visa på kartan

Naturskyddsområden

Det finns 66 naturskyddsområden i Helsingfors. Hälften av dessa finns på holmar utan vägförbindelser.

Naturskyddsområdena i Helsingfors enligt fridlysningsgrund:

Skyddsgrund

Naturskyddsområden

 

st.

Areal (ha)

Fågelbestånd 32 496,21
Skog 18 469,83

Äng

7

27,57

Kärr

4

13,54

Geologia 4 239,63

Hotad art

1

0,10

Sammanlagt

66

1247


Det första naturskyddsområdet i Helsingfors, Tirholmen på Drumsö, grundades 1948.

Därutöver finns det sammanlagt sju naturskyddsområden på marker som ägs av Helsingfors stad i andra kommuner (Hangö, Ingå, Esbo och Sibbo). Dessa områdens sammanlagda areal uppgår till 356,4 hektar.10.11.2021 17:34