Hoppa till innehållet

Naturminnesmärken

Enligt naturvårdslagen är det möjligt att skydda enskilda naturformationer såsom träd, dungar eller flyttblock som naturminnesmärken. Skyddet kan grunda sig på sällsynthet, betydelse i landskapet, vetenskapligt värde, skönhet eller annan motsvarande betydelse.

I Helsingfors fattas besluten om fridlysning av naturminnesmärken av stadsmiljönämdens miljö- och tillståndssektionen utifrån miljötjänsters förslag.

Naturminnesmärken i Helsingfors

Det finns sammanlagt 31 naturminnesmärken i Helsingfors. De är för det mesta på något sätt speciella träd eller trädgrupper, men bland dem finns också jättegrytor, en bergsskreva och ett flyttblock.

En sevärdhet av nationell betydelse kan avses vara jättegrytorna i Rönnbacka varav den största är störst i hela landet. Enligt geologiska undersökningar har grytorna uppstått genom urholkning när stenar bragts i rotation av smältvatten under den näst senaste istiden.

Uppgifter om naturminnesmärkena finns även i naturdatasystemet.

Naturdatasystem06.12.2019 12:00