Suoraan sisältöön

Natura-områden

Natura 2000-skyddsnätverk

Med hjälp av Natura 2000 -skyddsnätverket värnas om naturens mångfald inom Europeiska unionen. Vid valet av Natura-områden har man fäst uppmärksamhet både vid naturtyper och vid livsmiljöer för hotade arter av organismer.

Natura 2000 -områdena i Helsingfors

Det finns fyra Natura-områden i Helsingfors:
- Fågelvattnet i Gammelstadsviken
- åsen, ängarna och vattenområdena i Kallvik
- lunden på Svarta Backen och fågelvattnen i Östersundom
- Vanda å

Miljo.fi: Natura 2000 -områdenDELA
11.10.2018 13:49