Suoraan sisältöön

Miljöskydd

Viksbågen 2a
00790 Helsingfors
PB 58235, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 2611
Läs mera
Visa på kartan

Stara, Helsingfors

Ilmalagränden 2 L
00240 Helsingfors
PB 1660, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 17000
Läs mera
Visa på kartan

Naturskydd

Naturskyddet bygger på naturvårdslagen (1996). Dess huvudsyfte är att bevara naturens mångfald.

Naturskyddsmetoder är fridlysning av naturskyddsområden och naturminnesmärken samt skydd av naturtyper och vilda arter.

Helsingfors stadsmiljösektorns miljötjänsters enheten för miljöskydd bereder fridlysningsförslag samt vård- och användningsplaner för naturskyddsområden som närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland fastställer. Beslut om fridlysning av naturminnesmärken fattas av stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektionen.

Naturvårdslag


 DELA
11.10.2018 13:45