Hoppa till innehållet

Riktlinjer och planer för naturvården

Vården av den mångsidiga och mångfaldiga naturen i Helsingfors styrs av riktlinjerna för naturvården som har utarbetats i samarbete med invånarorganisationer och andra samarbetsinstanser.

  • Riktlinjerna för naturvården gäller för skogar, ängar, bergsområden, stränder, våtmarker, småvatten, kärr och andra naturområden, naturskyddsområden samt jordbruksområden.
  • Riktlinjerna för naturvården konkretiseras i staden i de områdesplaner som stadsmiljösektorn utarbetat och i vilka man fastställer målen för naturvården för tio år.
  • För de områden som Helsingfors äger i andra kommuner utarbetas naturvårdsplaner för tjugo år i taget.
  • Anvisningarna som utarbetats utifrån riktlinjerna styr det praktiska vårdarbetet.


 06.12.2019 12:01