Hoppa till innehållet

Främmande växtarter

Numerärt är de flesta av de främmande arter som påträffas i Helsingfors växter. Många av de för naturen skadliga växterna är prydnadsväxter.

De mest skadliga av de främmande arter som kan påträffas i Helsingfors har visat sig vara jättefloka, jättebalsamin, vresros och lupin. Även flera prydnadsbuskar som producerar bär såsom druvfläder och häggmispel kan skada den ursprungliga växtligheten på lång sikt eftersom fåglar sprider deras frön även i skogarna.

Jätteflokor

Jätteflokor (Heracleum sp.) härstammar från Kaukasien och har ursprungligen införts till Finland som trädgårdsväxter. Jätteflokorna är stora och sprider sig effektivt. Med tiden formar de omfattande vegetation som kväver den övriga floran och faunan. Dessutom avsöndrar de växtsaft som är skadlig för människan.

I Finland påträffas åtminstone två olika jätteflokor, kaukasisk björnfloka och jättefloka, som är allmännare. Jätteflokan kan identifieras av bladen som är stora, rabarberaktiga och täckande samt av blomställningar som är 15–25 cm breda och tallriksliknande. Jätteflokorna sprider sig med frön som bibehåller sin grobarhet länge. Helsingfors stad har under många år utrotat alla observerade jättelokor.

Vresros

kurtturuusu

Vresrosen (Rosa rugosa) kommer från sandfälten och ängarna vid havsstränderna i Nordöstra Asien. Vresrosen har varit omtyckt som prydnadsväxt och skyddsbuske. Den har spridit sig i synnerhet på sandiga och steniga havsstränder. På stränderna hindrar vresrossnåren röjningen av andra växter och stör även människornas vistelse på stränderna. Vresros får inte odlas efter maj 2022.

Jättebalsamin

jättipalsami

Jättebalsaminen (Impatiens glandulifera) härstammar från bergstrakterna i Himalaya i Indien. I Finland har växten använts som prydnadsväxter och växter för honungsbin i trädgårdar, varifrån den har spridit sig till naturen. I Helsingfors kan jättebalsaminen påträffas på flera frodiga och våta växtplatser där den erövrar utrymme från den ursprungliga växtligheten. Den sprider sig speciellt lätt längs flod- och bäckstränder.

Flera vegetationer har börjat växa när man har fört trädgårdsavfall ut i naturen utanför tomterna.
Jättebalsaminen är en ettårig växt och dess stjälkar är grova och köttiga. Den sprider sig med frön. Växten har stora, oftast rosa blommor men i Finland har man påträffat flera olika varianter från mörkröda till vita. Det är förbjudet att odla jättebalsamin. 

Lupin

lupiini

Lupinen eller blomsterlupinen (Lupinus polyphyllus) har spridit sig till så gott som hela Helsingfors. Den infördes till Europa som prydnadsväxt från de västra delarna av Nordamerika förmodligen i början av 1800-talet. Den växer i synnerhet på dikesrenar, ängar och gårdar och deras omgivning.

Blomsterlupinens spridning skadar i synnerhet ängs- och betesväxter varav flera har blivit sällsynta i takt med att jordbruket har förändrats och färre djur hålls på bete. Blomsterlupinen är flerårig och sprider sig lätt med frön. Som prydnadsväxt på gården är blomsterlupinen svår att ”kontrolleras” eftersom den erövrar lätt hela gården och sprider sig även utanför gården. Det är förbjudet att odla blomsterlupinen.06.12.2019 12:02