Hoppa till innehållet

Vattenväxter

Nordamerikansk vattenpest (Elodea canadensis) planterades för första gången i Finland i pölen i botaniska trädgården i Kajsaniemi våren 1884. Från Helsingfors spred man växten även till övriga delar av Finland, och i lämpliga vattendrag har den också visat sin goda spridningsförmåga.

Antalet lämpliga växtvattendrag för vattenpesten är få i Helsingfors. I Vanda å förekommer den på långsamt strömmande ställen och på öppningar med lågt vatten. I övriga vattendrag förekommer vattenpest närmast bara i Vik. I Viksbäcken växer vattenpest vid bäckmynningen i avkroken av Bäckviken och i den yttersta grenen av bäcken intill Ring I. I dammen i Bastuåkersparken i Vik finns det gott om vattenpest på sommaren.

Hornsärv (Ceratophyllum demersum) är ett exempel på hur framgången av en främmande art kopplas till miljöförändringen som människan orsakat. Hornsärv föredrar nämligen frodiga platser, så om det förekommer mycket hornsärv är detta ett tecken på för hög eutrofiering av vatten och på näringsbelastning till följd av människans verksamhet. Till exempel i Kangaslampi i Nordsjö fyller vegetationen hela dammen.

I havet växer hornsärv i vikar: i västra Helsingfors påträffas hornsärv från norra sidan av Drumsö till Tarvosundet och i öster åtminstone i Botbyviken och Borgarstrandsviken. Vid kartläggningen av vattenväxter i yttre skärgården påträffades hornsärv däremot inte.06.12.2019 12:03