Hoppa till innehållet

Fåglar ja däggdjur

Främmande arter som spridit sig naturligt

Exempel på främmande arter som spridit sig naturligt i Helsingfors är bland annat skrattmås, fälthare och iller. Även vitkindad gås har ursprungligen kommit till Finland via naturliga vägar. Den är en flertalig flyttfågel som började häcka i Östersjöområdet på 1970-talet. I Helsingfors natur häckade den vitkindade gåsen för första gången år 1989.

Det nuvarande beståndet av vitkindade gäss är delvis avkomlingar av ett vilt gåspar som häckade i Högholmens djurpark och delvis avkomlingar av fåglar som befriats från djurparken. Bland dessa har också anslutit sig gäss som fötts någon annanstans.

Främmande arter som människan infört

Av de djurarter som påträffas i Helsingfors har man avsiktligt planterat igelkott, bisamråtta och vitsvanshjort, av fåglarna kanadagås och fasan. Mårdhund har utbrett sig till Finland från sydöst, från planteringar som ryssarna gjort i Europa. Mink är i sin tur en gårdsrymling. Rysk fältsork har kommit med oavsiktlig hjälp av människan, eventuellt i flyttlassen av folk som evakuerades från det avträdda Karelen under andra världskriget. Kaniner som väckt särskild uppmärksamhet i Helsingfors är avkomlingar av tama kaniner som rymt eller frigjorts.

En ryggradslös främmande art i Helsingfors är spansk skogssnigel (Arion lusitanicus). Arten kommer ursprungligen från Portugal. I Helsingfors påträffades den för första gången 1994. Arten utbreder sig närmast med trädgårdsprodukter som människan transporterar. På egen hand klarar den bara av korta avstånd, till exempel sträckan från en tomt till en annan.

Trädgårdsmästarna avser att lundsnäcka (Arianta arbustorum) som ibland till och med är retfullt allmän i sin tur är en ursprunglig art som naturligt lever i kusttrakterna i Finland. På vissa ställen hjälper människorna dock den att utbreda sig till lämpliga trädgårdsmiljöer.

 06.12.2019 12:03