Suoraan sisältöön

Bekämpning av främmande arter

Främmande arter är arter som ursprungligen inte hört till områdets ekosystem och som människan antingen medvetet eller omedvetet har infört över naturliga hinder för spridning, till exempel över oceaner.

Om främmande arter anpassar sig till de nya förhållandena och sprider sig lätt kan de hota den ursprungliga naturens mångfald. Nya arter skadar då de inhemska arterna genom att konkurrera, korsa sig med eller jaga dem. Detta kan påverka funktionen i hela ekosystemet.

Det lönar sig att vara försiktig när det gäller främmande arter. Detta förutsätts även i naturvårdslagen. Enligt lagen är det förbjudet att släppa eventuellt skadliga arter ut i naturen. Detta gäller såväl privata trädgårdsentusiaster som mera omfattande trädgårdsodlingar.

Även Den nationella strategin för främmande arter i Finland (statsrådets principbeslut 15.3.2012) har som mål att förebygga skador och risker som skadliga främmande arter orsakar för den finländska naturen, för ett hållbart utnyttjande av naturresurser, för näringarna samt för samhällets och människornas välfärd.

Åtgärder i syfte att avskaffa eller bekämpa främmande arter kan vara svåra om djur- eller växtarten visar sig vara sådan som sprider sig kraftigt. Betydligt lättare är det att förebygga inkomsten av främmande arter i naturen.

Anmäl observationer på främmande arter på nätet

Du kan anmäla dina observationer om alla främmande arter i nättjänsten på adressen www.vieraslajit.fi (på finska). De främmande arter som medborgare och forskare anmäler utökar databanken med information om bland annat spridning av skadliga främmande arter.DELA
18.02.2019 09:13