Hoppa till innehållet

Ängar och jordbruksområden

Vården av ängar och jordbruksområden styrs av riktlinjerna för naturvården. Stadsmiljösektorn har utarbetat riktlinjerna i samarbete med invånarorganisationer och andra samarbetsinstanser. De planer och arbetsinstruktioner som gäller naturvård och som utarbetas vid stadsmiljösektorn följer riktlinjerna för naturvården.

Helsingfors stad är trots sin urbana karaktär en av de största storbönderna i Nyland. Staden odlar sammanlagt 420 hektar åkrar innanför stadens gränser. De åkrar som Helsingfors äger i andra kommuner har hyrts ut till utomstående lantbruksföretagare.

Tomtbacka gård med sina åkrar utgör ett nationellt värdefullt kulturlandskap. Den sköts på traditionella sätt genom att beta och odla.

Landskapsåkrarna i stadsområdet sköts av stadens egen personal med traditionella jordbruksmetoder. På landskapsåkrar odlas inhemska sädesslag, solrosor, honungsblommor eller ärter. Invånarna får gå och plocka blommor och ärter för eget behov.

Många före detta åkrar och betesmarker som hamnat innanför stadsstrukturen och som inte längre odlas vårdas som ängar för friluftsliv.

Ängarna slås antingen en eller två gånger per sommar. De flesta landskapsängarna slår man bara en gång och växtmaterialet lämnas kvar på ängen. På en del av ängarna betar djur och vårdar landskapet.

Åkrar, betesmarker och ängar erbjuder vida och sköna landskap för friluftsliv året om. En regelbunden odling och vård av dessa säkerställer att helsingforsarna inte förlorar sin kontakt med landsbygden.06.12.2019 12:02