Hoppa till innehållet

Naturvård

Skötsel av skogar, ängar, jordbruksområden, stränder och småvatten som staden äger kallas för naturvård. Med hjälp av naturvården häller man grönområden som är avsedda för friluftsaktiviteter i skick för invånare och andra användare såväl inom som utanför staden, till exempel i Noux.

Naturvården styrs av riktlinjer som godkänts av stadsstyrelsen. Målet med naturvården är att sköta grönområden i rekreationsbruk så att de är trivsamma och trygga samtidigt som deras landskaps- och naturvärden tryggas.

Naturvården planeras i stadsrums- och landskapsplanering. Invånarna får delta i planeringen. Det går även att ge respons på naturvården via stadsmiljösektorns kundtjänst.06.12.2019 12:01