Hoppa till innehållet

Stenuddens naturstig

Stigen som byggts på Stenudden, i södra delen av Vik-Gammelstadsvikens naturskyddsområde är ett utmärkt mål för naturutflykter för såväl friluftsfolk, skolelever som rörelse- och funktionshindrade.

Avståndet mellan Stenuddens parkeringsplats och början av naturstigen är cirka 300 meter. Vägen är brant, stenmjölsbelagd och ställvis ojämn. I början av Råvägen finns en låst bom. Nyckeln till bommen fås från byggnadskontorets kundtjänst. Där stigen börjar finns en vändplats för eskorttrafik samt några tillgängliga parkeringsplatser.

Bomärkesstigen (330 meter) har byggts så att den är så jämn och lättframkomlig som möjligt. Rutten är drygt en meter bred och stenmjölsbelagd. På vissa ställen är stigen brant och överstiger den maximala lutningen på åtta grader som fastställts för tillgängliga leder. Utmed skogsstigen finns några bänkar. Ledstången leder besökaren från en tavla eller ett bomärke till ett annat mot skyddstaket och fågelplattformen.

Vid bomärkena består stigens ytmaterial av smattrande trä, och bomärkenas ordningsnummer är markerad på ledstången med trätappar. Vid bomärkena kan du lyssna till de berättelser om blandskogens natur som finns på dessa webbsidor och läsa trädens berättelser på infotavlorna på finska och svenska och i punktskrift samt känna på träden och reliefbilderna, bomärkena.

Bomärksstigen på Stenudden slutar vid fågelplattformen varifrån det öppnar sig en fin utsikt över Vik-Gammelstadsvikens naturskyddsområde. Tillbaka till startpunkten, dvs. huvudinfotavlan i svackan vid Råvägen kommer man genom att vandra samma väg tillbaka.

Längd: 330 m
Start: Vägvisning från Stenudds parkeringsplats 06.12.2019 12:06