Hoppa till innehållet

Nybondas naturstig

Den åttaformade naturstigen i Nybondas består av två rundor av olika längder. Du kan vandra längs den ena eller den andra eller vardera.

Rundan på skogs- och betesmarker omfattar cirka 2,5 kilometer. Den börjar vid Nybondasvägen, cirka en halv kilometer från huvudinformationstavlan i Nybondas. Där finns också en separat informationstavla om stigen.

Rundan vid glosjöar och på strandängar omfattar cirka 1,5 kilometer. Den börjar vid parkeringsplatsen för Ratauddens naturskyddsområde, cirka 1,5 kilometer från huvudinformationstavlan för Nybondas.

Rutten har markerats med vägvisare och vitgröna band i terrängen. Längs naturstigen finns femton kontrollpunkter som markerats med numrerade stolpar i terrängen. I länken till broschyren finns mera information om kontrollpunkterna.

Kom ihåg:

  • Skräp inte ned eller annars förstör naturen.
  • Håll dig på stigen, i synnerhet mellan april och juli.
  • Det är förbjudet att cykla i Ratauddens naturskyddsområde.
  • Det är förbjudet att göra upp eld, med undantag av takskyddade matlagningsställen som markerats på kartan.

Längd: 1,5 och 2,5 kilometer
Start: Huvudsignalbild är  mellan Nybondasvägen 1-306.12.2019 12:06