Hoppa till innehållet

Naturstigarna i Vik

Vildbasarnas Vik – en naturstig för barn

Stigen lämpar sig som utflyktsmål för 5–10-åringar med föräldrar. Längs rutten får man bekanta sig med naturskydd och livsmiljöerna i området. Längs stigen finns punkter där man får göra observationer och fundera på naturfenomen, leka, äta proviant och lära sig nytt. Rutten börjar på gården vid Gardenia och är cirka tre kilometer lång. Det lönar sig att reservera några timmar för utflykten. Infoblad om stigen fås från Gardenia. Där kan du också låna nödvändig rekvisita för de dramatiska avsnitten längs stigen.

Stigens längd: cirka 3 km
Startpunkt: Gården vid Gardenia (Försöksgårdsvägen 1)

Arboretum i Vik

Naturstigen i arboretumet i Vik presenterar dig några av våra inhemska träd och arter som införts till Finland från andra håll i världen. Vid kontrollpunkterna (22 st.) berättas om träd- och buskarternas spridning, särdrag, användning och framgång i Finland. Naturstigen är cirka 3 kilometer lång. Stigen har markerats med vitgrönt i terrängen och kontrollpunkterna känner man igen av de numrerade stolparna.

Naturen slits minst och hålls livskraftig om du går längs de markerade stigarna och vägarna. Hundar ska hållas kopplade i området. Glöm dessutom inte att det är förbjudet att skada planteringarna på något sätt.

Stigens längd: cirka 3 km
Startpunkt: Vid huvudinformationstavlan bredvid Gammelstadsviken, cirka en kilometer sydväst från Gardenia (Försöksgårdsvägen 1)

Borgnäset

Naturstigen gör en kort runda i Borgnäset. Längs stigen kan man bekanta sig med en klibbalslund, en björkskog och kanten av den vidsträckta vassen i Gammelstadsviken. Vid stigen finns både ett fågeltorn och drygt tio informationstavlor med information om naturen i området. Stigen har planerats så att den lämpar sig för till exempel rullstolar och barnvagnar.

Startpunkt: 200 m till Borgnäs bro från parkeringsplatsen vid Åminnevägens södra ända


 06.12.2019 12:06