Hoppa till innehållet

Naturstigarna i Tomtbacka och Nackböle

Några av de häftigaste natursevärdheterna i Centralparken finns i Tomtbacka. Du kan bekanta dig med en del av dessa genom att vandra längs naturstigen.

Högbergets naturstig

Högbergets naturstig börjar vid raststugan i Svedängen och slingrar längs friluftslederna via Tomtbackas urskogsområde till Vanda ås strand till Långforsen och vidare via Högberget tillbaka till Svedängen. Längden på stigen uppgår till nästan sju kilometer. Rutten har markerats med bruna kottmärken och objekten längs stigen med numrerade stolpar.

Längd: 7 km
Startpunkt: Baggbölevägen 124

Skogsstig

Skogsstigen börjar vid raststugan i Svedängen och slingar fram längs smala små stigar cirka tre kilometer i skogen. Längs stigen finns informationstavlor om skogsnaturen i Tomtbacka och hur den vårdas. Rutten har markerats med gröna kottmärken.

Längd: 3 km
Startpunkt: Baggbölevägen 124

Skogskärrstigen

Stigen börjar cirka en kilometer från Nackböle parkeringsplats (Kungseksvägen 40). Vandra en halv kilometer västerut längs Kungseksvägen från parkeringsplatsen. Den cirka 0,6 kilometer långa sträckan från Kungseksvägen till början av stigen har markerats med skyltar. Efter att du har nått slutet av stigen är du åter vid Kungseksvägen varifrån det är kort till raststugan vid Långforsen.

Om du kommer från väster är avståndet mellan parkeringsplatsen vid Långforsens raststuga och stigens början cirka 0,4 km. Efter att du har nått slutet av stigen kommer du tillbaka till Kungseksvägen genom att gå 0,6 kilometer norrut längs friluftsleden. Du kan också fortsätta till urskogsområdet i Tomtbacka.

På skogskärrstigen får du bekanta dig med den rekonstruerade skogen i hjärtat av Tomtbacka friluftsområde. Naturstigen är cirka 1,2 kilometer lång. I båda ändorna av stigen finns en informationstavla med vilken du kan börja bekanta dig med stigen. Skogskärrstigen är försedd med granmärken och blågula märkband. Längs stigen finns tavlor med information om områdets natur och restaureringen av den. Stigen lämpar sig inte för barnvagnar.

Längd: 1,2 km
Startpunkt: Kungseksvägen eller Långforsens friluftsstuga

Nackböle arboretum

Inom detta lilla område kan du bekanta dig med lövträd och buskar av cirka 60 olika arter, med olika tall- och granarter samt med sex lärkarter för att inte tala om det mångsidiga beståndet av växter med örtstam.

Du kan bekanta dig med arboretumet genom att vandra längs tre olika stigar. Den första av dessa går längs Kungseksvägen, den andra följer parkens kanter och heter Jakobsstigen (cirka 450 m). Den tredje rutten heter Kavaleffrutten (cirka 250 m) och den slingar fram i den inre delen av arboretumet.

Inom detta lilla område kan du bekanta dig med lövträd och buskar av cirka 60 olika arter, med olika tall- och granarter samt med sex lärkarter för att inte tala om det mångsidiga beståndet av växter med örtstam.

Du kan bekanta dig med arboretumet genom att vandra längs tre olika stigar. Den första av dessa går längs Kungseksvägen, den andra följer parkens kanter och heter Jakobsstigen (cirka 450 m). Den tredje rutten heter Kavaleffrutten (cirka 250 m) och den slingar fram i den inre delen av arboretumet.

200 m till väster från parkeringsplatsen vid Kungseksvägen och Fallsvägen06.12.2019 12:07