Hoppa till innehållet

Naturstigarna i Månsas

Det finns två naturstigar i Månsas: en tillgänglig friluftsled och en traditionell naturstig.

Storkärrsparkens tillgängliga friluftsled

Friluftsleden lämpar sig i synnerhet för äldre och rörelsehindrade. Stigen är tillgänglig för såväl rollatorer som rullstolar och den lämpar sig för både synskadade och personer med minnesproblem.

I parken finns en skogig grundrutt på 250 meter och en tilläggsrutt på 150 meter som förenar den skogiga rutten med hälsovårdscentralens område. Med sina vilo- och vistelseplatser lämpar sig rutterna väl för friluftsliv och naturobservationer. Grundrutten och tilläggsrutten är båda cirka tre meter breda stenmjölsbelagda stigar. Den helt jämna grundrutten lämpar sig speciellt bra för personer med minnesproblem tack vare en ledstång som går längs stigens inre kant och leder besökaren säkert tillbaka till början. Även den 30 cm breda stenkanten på andra sidan stigen styr besökarna.

På de väl belysta stigarna har det byggts viloplatser med ergonomiska bänkar på olika höjder med 50 meters mellanrum. På grundrutten är bänkarna gula och på förbindelserutten orangefärgade.

Månsas naturstig

Sommaren 2014 öppnades en naturstig som genomfördes på initiativ av och i samarbete med invånarna. Stigen slingrar sig runt Månsasparken i den förtjusande och mångfaldiga naturen i Centralparken. Stigen är 3,3 km lång. Det finns 11 stycken tavlor om naturstigen i terrängen. Temat för stigen är naturens kretslopp och mångfald. Därför finns det också en gravgård för djur och en urnlund vid stigen.

Naturstigens viloplats ligger nära ett område med odlingslotter i Månsas, vid stranden av Hagabäcken. Där kan man äta sin färdkost vid ett evigt bord eftersom bordet är gjort av sten. Stigen är markerad i terrängen med blåa kottmärken på stolpar och vägvisare.

Texterna på tavlorna längs stigen är på finska och svenska och med hjälp av en smarttelefon och en QR-kod kommer man åt texter också på engelska.

Du kan komma till huvudtavlan samt ytterligare material här (på finska)06.12.2019 12:06