Hoppa till innehållet

Naturstigarna i Luk och Salmi

Naturstigen i Luk, foto: Konsta Linkola

Luk

Luk friluftsområde ligger i Esbo, på båda sidor av Vichtisvägen (nr 120), cirka 23 kilometer från Helsingfors centrum. Längs naturstigen i Luk finns information om skogsnaturen i området, hur den sköts och skyddas samt om områdets lokalhistoria.

Det finns två stigar att välja mellan: den längre är 9 km lång och den kortare 6 km. Den första delen är gemensam för båda stigarna. Besökaren leds av skyltar försedda med ett märke med en kotte och vid varje objekt finns en numrerad infotavla. Rutten går längs stigar och är lätt att promenera, med undantag för några branta backar.

Det vidsträckta skogsområdet i Luk hör till den sjörika högplatån i Noux. Områdets areal är cirka 620 hektar. Naturen i Luks friluftsområde får omväxling genom små tjärnar och myrar som löper i nord-sydlig riktning. Skogarna är varierande med karga berg och små lundar. I den nordöstra och nordvästra delen av Luk finns stora skogsområden i naturtillstånd: Kaitalampis och Luks stora urskogar.

Den gamla herrgården i Luk fungerar som friluftsstuga för besökarna. I området finns också flera kokskjul och platser för tältning. I närheten av herrgården vid Lukträsket och i de sydvästra delarna av området Kaitalampi finns populära badplatser.

Naturstigar i Salmi, foto: Konsta Linkola

Salmi

I Salmi finns tre naturstigar: Herrgårdstomtens runda (Kartanotontun kierros) för barn, den korta Paavos stig (Paavon polku) och den långa Tapios färd (Tapion Taival).

Herrgårdstomtens runda

Herrgårdstomtens runda är 1,5 km lång och utmärkt med orange färg. Den löper genom naturtyper av olika slag – och varje har ett eget sagoväsen. Längs vägen finns också planer för lek, en badstrand och en plats där man kan grilla korv. Stigen slutar vid lekplanen bakom friluftsstugan.

Paavos stig

Paavos stig (1,6 km) är utmärkt med blått. Den löper genom strand-, ängs- och skogslandskap. Picknickplats i Lammasniemi. Paavos stig är avsedd för skolelever, familjer och äldre personer. Den är relativt kort och enkel och lämpar sig också för personer som går långsamt.

Tapios färd

Tapios färd är cirka 10 km lång och utmärkt med grönt. Man kan gå hela stigen eller ta en genväg vid sjön Iso-Parikas. Tapios färd löper genom skogs-, myr- och strandlandskap. Längs sjöarna Iso-Parikas och Pikku-Parikas stränder finns badplatser och eldplatser. Tapios färd är avsedd för fotgängare i olika åldrar som är hurtiga och har en bra kondition, och det är genomgående lätt att ta sig fram längs rutten.06.12.2019 12:07

Luk

Närmare information

Salmi

Närmare information