Hoppa till innehållet

Håll dig på stigen

Håll dig på stigen – ansvarsfulla utfärder i Helsingfors natur

Att röra sig i naturen blir allt populärare, och Helsingfors erbjuder massor av möjligheter att njuta av närliggande natur såväl på havet och i skogen som i andra naturmiljöer. Den pågående naturboomen har dock lämnat spår i stadsnaturen: nedskräpningen har ökat och växtligheten har flytt från de nya stigarna i naturskyddsområdena. På den här sidan hittar du tips för utfärder i Helsingfors natur och för hur du rör dig ansvarsfullt på stigarna i naturområdena.

Man och barn på utsiktsplattformen

En ansvarsfull utfärd lämnar inga spår i naturen.

Naturen slits – vad betyder det?

Populära rekreationsområden används av många, vilket kan leda till slitage på naturen. Känsliga naturområden tål inte att många trampar omkring utanför de markerade stråken. När växtligheten trampas ner försvinner den, stigarna blir bredare och det kan också uppstå nya stigar. Miljön och artbeståndet förändras, och naturen kanske inte återgår till sitt tidigare tillstånd även om besökartrycket skulle minska. Coronapandemin har ökat besökarantalet och slitaget i Helsingfors närliggande natur, och även stigarna i naturskyddsområdena har snabbt blivit bredare.

I naturskyddsområdena på Borgnäset och Kallviksåsen har man byggt staket för att naturen utanför stigarna ska bevaras och för att de områden som slitits helt kala ska ha möjlighet att återhämta sig.

I populära friluftsområden uppstår lätt mindre stigar i anslutning till de markerade rutterna och naturstigarna. Att hålla sig på de markerade rutterna och den huvudsakliga stigen är ett enkelt sätt att skydda naturen.

Hur ser slitage ut och hur kan man röra sig ansvarsfullt i naturen? Besök skyddsområdet i Stenuddens gamla skogsområde genom att titta på en video på Helsingforskanalen.

En kvinna går med en korg

Skydda naturen – håll dig på stigen

Bekanta dig med utfärdsmålet i förväg

Genom att bekanta dig med utfärdsmålet redan i förväg gör du utfärden smidigare och hittar lättare lämpliga vägar och eventuella tjänster. Bläddra bland utfärdstipsen och läs mer om Helsingfors naturområden:

 • På webbplatsen Citynature.eu hittar du information om 12 naturutfärdsmål i Helsingfors, med kartor och information om naturen. Med hjälp av mobiltelefonens positionsdata kan man enkelt följa mobila naturstigar i terrängen.
 • Föreningen Nylands friluftsområden Uuvi presenterar på sin nya webbplats information om naturobjekt i Helsingfors och även andra utfärdsmål i Nyland.
 • I boken Helsingfors gröna skatter - 200 naturupplevelser hittar du utfärdsidéer för hela året. Boken finns också att låna på Helsingfors bibliotek.
 • Skogsäventyrshäftet erbjuder saker att göra och något att tänka på för hela familjen
 • Naturskyddsområdenas fridlysningsbestämmelser styr hur en utfärd i dessa särskilt känsliga naturområden får se ut. I Helsingfors stads karttjänst under ”Miljö och natur” får man fram exempelvis värdefulla naturobjekt, naturminnesmärken och naturskyddsområden.
 • I artidentifieringsapplikationen iNaturalist kan man utforska de observationer som besökarna gjort i naturområdena. Applikationen kan hjälpa dig att identifiera de arter som du själv sett och överför också uppgifter till portalen Laji.fi, som används för forskning. Titta på en video om hur man använder applikationen iNaturalist.

Skyddsområdets gränsmärke

Gränsmärke för naturskyddsområde.

Hur skiljer sig ett naturskyddsområde från ett vanligt rekreationsområde?

Naturskyddsområdenas primära uppgift är att skydda områdets natur. Därför har användningen av naturskyddsområdena begränsats genom fridlysningsbestämmelser. Många naturskyddsområden är dock också populära rekreationsområden. Kontrollera på kartan om ditt utfärdsmål ligger i ett naturskyddsområde. I begränsningarna för naturskyddsområden finns skillnader mellan olika områden, men även regler och rekommendationer som är gemensamma för alla.


Utfärd i ett naturskyddsområde – beakta åtminstone det här

 • Helsingfors naturskyddsområden har märkts ut i terrängen med grönvita gränsmärken och skyltar med fridlysningsbestämmelser, som berättar om reglerna för respektive skyddsområde. De här skyltarna är som anvisningar för besöket – läs dem först och titta sedan in.
 • I alla naturskyddsområden i Helsingfors är det förbjudet att göra upp öppen eld, grilla och campa.
 • Man får inte skada djur eller växter i naturskyddsområdena.
 • Det är förbjudet att samla in växter och växtdelar. Att plocka bär och svamp är däremot nästan alltid tillåtet.
 • I en del naturskyddsområden får man bara röra sig till fots eller på skidor längs särskilt anvisade rutter.
 • I vissa områden får man cykla, men bara längs markerade leder. Cykling längs spångar kan vara förbjudet även av säkerhetsskäl, som på den tillgängliga stigen på Fårholmen.
 • Husdjur ska alltid hållas kopplade, precis som i resten av staden.
 • Håll dig på de markerade rutterna och på den huvudsakliga stigen – den känsliga naturen tål inte att man trampar ner den.

Fåglar på klippan

I ett naturskyddsområde njuter man av naturen på dess egna villkor.

Smart till sjöss och på de närliggande öarna

Helsingfors har ungefär 130 kilometer strandlinje och 300 öar. Webbplatsen Naturvisdom för båtägare informerar både gamla skeppare och nya båtägare om hur de kan njuta av sjöstaden Helsingfors med respekt för naturen. Ungefär hälften av Helsingfors naturskyddsområden finns i skärgården, och under häckningstiden (vanligen 1.4–15.8) är det helt förbjudet att ta i land på vissa öar och fågelskär. Man ska också hålla ett avstånd på 25–50 meter till dessa öar när man rör sig på vattnet.

Skärgårdsnaturen är också känslig för slitage och nedskräpning. Ett enkelt sätt att skydda även de havsnära naturobjekten är att bekanta sig med de markerade rutterna och områdenas regler redan i förväg. På webbplatsen Naturvisdom för båtägare hittar du tips på hur du rör dig smart på vattnet och på de närliggande öarna.

Tidtabellerna för förbindelsebåtarna till Helsingfors öar finns i HRT:s reseplanerare när de har publicerats. Se också kartan över Helsingfors fiskevatten.

Ejder

Den karga skärgårdsnaturen ger inte mycket skydd för den ruvande ådan, som litar på sin skyddsfärg.

Genom att ta ansvar på din utfärd skyddar du naturen

Den som rör sig i naturen har ett stort ansvar för hur naturen mår, men lyckligtvis är det enkelt att göra en ansvarsfull utfärd. När ett naturområde har många besökare blir deras roll ännu viktigare. Å andra sidan kan även ett enda fall av oförsiktig hantering av eld, en olaglig lägereld eller en lös hund på ett fågelskär orsaka omfattande skador.

Så här njuter du av Helsingfors natur på ett smart sätt:

 • Gör upp eld endast på markerade eldplatser. Se Helsingfors stads kokskjul på Servicekartan och läs om reglerna för uppgörande av eld i Helsingfors naturområden och parker. Ta med egen ved vid behov och plocka inte material att elda med i den omgivande naturen.
 • När det råder varning för gräs- eller skogsbrand är det tillåtet att göra upp eld endast i kokskjul med skorsten, och man måste iaktta särskild försiktighet. När det råder varningar rekommenderar vi att man tar med en matsäck som inte kräver att man gör upp eld. Man kan kontrollera de rådande varningarna på Meteorologiska institutets webbplats.
 • Avfallskärlen i friluftsområdena fylls snabbt. Gör din utfärd skräpfri genom att packa matsäcken i askar och termosar redan hemma. Ta också med en plastpåse för skräp på utfärden – hindra också skräp som lämnats av andra från att sprida sig i naturen.
 • Håll husdjuren kopplade. Under häckningstiden ska du vara noggrann med att ditt husdjur inte kommer åt att skrämma fåglar eller andra djur eller deras ungar. Håll också avstånd själv. Fåglar häckar alldeles i närheten av var vi rör oss, exempelvis vid Tölöviken i Helsingfors centrum. Se en video om häckningsfred.
 • Skydda naturen från slitage – håll dig på de markerade rutterna och stigarna.
 • Njut av och upprätthåll friden i naturen.
 • Läs mer om ansvarsfulla utfärder på Forststyrelsens sida om etikett i friluftslivet.

Störningar i naturområden – vad ska man göra?

Om du upptäcker en brand i ett naturområde ska du ringa det allmänna nödnumret 112. Via det allmänna nödnumret når du vid behov också polisen och båtpolisen.

Om du under häckningstiden 1.4–15.8 ser någon som går i land på en skyddad holme eller någon som rör sig på vattnet i ett fredat fågelvattenområde, ska du ringa 112. Om du är osäker på om det som sker är lagligt kan du under tjänstetid kontakta naturövervakaren (tfn 050 364 9001) eller miljötjänsterna (kundtjänsten tfn 09 310 22111).

Man kan meddela Helsingfors stad om olovliga eldplatser och nedskräpade kokskjul via responssystemet. En öppen eld i ett naturskyddsområde är alltid olaglig och ska släckas. I brådskande fall ska man kontakta polisen via nödnumret.

Är du intresserad av frivilligverksamhet?

Information om frivilligverksamhet för Helsingfors natur och parker finns på webbplatsen för frivilligverksamhet.

Två personer har picknick på klippan

Det är enkelt att göra en ansvarsfull utfärd.

Hur svarar Helsingfors stad på naturboomen?

Helsingfors naturområden används av många. Bara Fårholmen hade år 2020 ungefär 200 000 besökare (Eco Public besökarräknare), vilket motsvarar antalet besökare i Sibbo storskogs och nästan även Koli och Repovesi nationalparker. En del naturområden i Helsingfors beräknas ha rentav miljontals besökare per år.

Utmärkning av rutter, förbättring av skyltningen och utarbetande av utfärdsstrukturer som styr människor på ett lämpligt sätt har en viktig roll i stödjandet av hållbar rekreationsanvändning. Helsingfors stads miljötjänster inleder år 2022 beredningen av riktlinjer för naturtjänster. Riktlinjerna för naturtjänster blir en helhetsplan för hurdana tjänster, såsom naturstigar, fågeltorn och informationstavlor, som ska finnas på olika håll i Helsingfors.

Det första så kallade Helsingforsdasset stod klart år 2021. Det miljövänliga utedasset betjänar besökare i Borgnäsets naturområde. I naturskyddsområdena har man satt upp informationstavlor som berättar om den känsliga naturen och uppmanar besökarna att hålla sig på stigen i de områden där naturen är särskilt känslig.

Du kan följa aktuella frågor och stämningar gällande Helsingfors natur, från naturskyddsområden till parker, på Facebooksidorna Kaupunkiluonto Helsingissä och Harakan luontokeskus. Stora Räntans naturcentrum finns också på Instagram.

Den markerade rutten hjälper dig att hålla dig på stigen

Skyltningen och utfärdsstrukturerna främjar hållbar rekreationsanvändning.


Bilder: Raisa Ranta13.04.2022 10:50