Hoppa till innehållet

Naturdatasystem

Information om Helsingfors natur

I naturdatasystemet kan man bekanta sig med den mångsidiga naturen i Helsingfors.

De viktigaste naturmaterialen i naturdatasystemet är information om naturskyddsobjekt, värdefulla flora- och växtlighetsobjekt, objekt som är värdefulla för fågelbeståndet, värdefulla geologiska objekt, viktiga fladdermusområden, tickobjekt och värdefulla objekt där skogsnaturens mångfald har bevarats.

Användaren kan granska önskade material på olika kartunderlag eller luftbilder. I objektsrapporten finns information om och artobservationer som gjorts på objektet. Med hjälp av sökfunktionen kan man söka till exempel observationsuppgifter om vissa arter.

Informationsinnehållet har filtrerats av naturskyddsskäl i den version som är tillgänglig för allmänheten. I planerings- och forskningssyften ska tjänsteversionen användas.

Naturdatasystem06.12.2019 11:54