Hoppa till innehållet

Njut och låt njuta

De lokala ekosystemtjänsternas goda tillstånd nyttar och gläder stadsborna själva. Dessutom påverkar stadsborna ekosystemens tillstånd överallt i världen när de utnyttjar ekosystemtjänsterna i dessa områden.

Därav följer ett globalt ansvar: även tjänsterna i andra områden ska användas på ett hållbart sätt för att miljöns tillstånd och därmed ekosystemtjänsternas produktionsförmåga inte försvagas.

Som exempel på en försvagad ekosystemtjänst kan man nämna till exempel blågrönalg. Ekosystemtjänsterna på en vacker sandstrand minskar betydligt om det påträffas blågrönalg i strandvattnet. Det är omöjligt att ta bort blågrönalgen och den minskar stadsbornas rekreationsmöjligheter under heta sommardagar i stor utsträckning.

I en stad kan man sträva efter att ta väl hand om även sådana egna ekosystemtjänster som i princip också kan skötas längre bort. Till exempel mängden växthusgaser som för närvarande produceras i staden överskrider den mängd som kan bindas i skogarna som växer i det egna området. Trots detta kan man även i staden sträva efter ett möjligast bra resultat vid kolbindning.

I stadsområden kan man utöver användningen och skötseln av naturområden också påverka ekosystemens tillstånd och därmed tillståndet för tjänsterna som de producerar genom bland annat planering av markanvändning. Ekosystemtjänster produceras förutom av skyddade naturobjekt även av samtliga naturområden i staden.06.12.2019 11:54