Hoppa till innehållet

Faktaruta om ekosystemtjänster

Ekosystem = en interaktiv helhet som bildas av organiska och abiotiska faktorer

Ekosystemtjänster = Materiella och immateriella nyttor som människan får av ekosystemens mångsidiga struktur och verksamhet.

Ekosystemtjänsterna kan delas in i

  • Produktionstjänster: Råvaror och varor som ekosystem producerar, till exempel mat, foder, mediciner och virke.
  • Reglerande tjänster: Reglering av biologiska processer samt hydrologiska och biokemiska cirkulationer: till exempel kolbindning, reglering av tajmningen och storleken av flödet i åar och älvar, klimatreglering samt luftrengöring; skydd mot damm och andra orenheter.
  • Kulturtjänster: Nyttor för människor genom rekreation, avslappning, kunskapsmässig utveckling och färdighetsutveckling eller genom mentala stimuli; naturen och dess mångfald i sig, erbjudande av kulturell, historisk och religiös tradition, erbjudande av vetenskaplig information och olika landskapsdrag.
  • Upprätthållande tjänster: Grundläggande processer i naturen som bildar de allmänna funktionsbetingelserna för ekosystem: bland annat fotosyntes och näringsämnens kretslopp.

 06.12.2019 11:54