Hoppa till innehållet

Tjänster som naturen erbjuder

Även i städerna är man helt beroende av naturen och de avgiftsfria nyttorna som naturen producerar, med andra ord av ekosystemtjänsterna.

Dylika tjänster är till exempel kost, olika råvaror, vattnets cirkulation och även kulturella nyttor såsom användning av naturen i rekreationssyfte. Säkerställande av ekosystemtjänster främjar ekosystemens hållbarhet och funktionssäkerhet även vid störningar.

Ekosystemtjänsterna spelar en viktig roll vid stävjandet av klimatförändringen och anpassningen till den. En aktuell fråga i Helsingfors är hur man lyckas göra stadsstrukturen tätare utan att påverka de viktiga ekosystemtjänsterna.

I stadsmiljöer är användning av naturen i rekreationssyfte en betydande ekosystemtjänst. Naturen anses vara ytterst viktig i Helsingfors både med tanke på såväl att invånarna får frisk luft som att man har möjlighet att njuta av den vackra naturen och naturupplevelser. Naturen erbjuder å ena sidan möjligheter till gemensamma idrotts- och andra intressen och å andra sidan även lugn och ro och möjlighet att vara ensam.06.12.2019 11:54