Hoppa till innehållet

Naturens mångfald

Helsingfors ligger inom den växtgeografiska ekzonen mellan den centraleuropeiska lundväxtligheten och den norra barrskogszonen. Särdragen av båda zonerna kan ses på många sätt i naturen. Också den varierande berg- och markgrunden samt läget på kusten bidrar till naturens mångfald.

Grönområden täcker cirka 47 procent av Helsingfors yta, det vill säga cirka 100 km2.

Det finns mångsidiga, ännu rätt så orörda naturtyper i skogarna och på stränderna i Helsingfors. Dessutom har människans verksamhet bidragit till arternas mångfald i parker, på gårdar och i trädgårdar.

Naturdatasystem

Helsingfors miljöstatistik06.12.2019 11:53