Hoppa till innehållet

Skyddet av naturen och markgrunden

Verksamhetsprogrammet (LUMO-programmet) för att trygga Helsingfors biodiversitet blev klart 2008. Miljönämnden godkände programmet den 16 september 2008 och stadsstyrelsen beslutade den 8 februari 2010 om sex av programmets allmänna målsättningar. Programmet omfattar 112 åtgärder med vilka staden kan trygga och främja biodiversiteten.

Nämnden för allmänna arbeten godkände den 18 oktober 2011 linjedragningarna för naturskötseln i Helsingfors. Linjedragningen för naturens skötsel bildar tillsammans med naturskyddsprogrammet och verksamhetsprogrammet för att trygga biodiversiteten en helhet som definiera principerna för skyddet, vården och användningen av Helsingfors natur.06.12.2019 13:18