Hoppa till innehållet

Program för miljöskyddet

Tyngdpunkten i utvecklingen av miljöstyrningen har legat i program för miljöskyddets delområden och i förvaltningarnas och affärsverkens miljöprogram och -system.

De senaste åren har staden utarbetat flera program för miljöskyddets delområden och stadens miljöstyrning verkställs genom dessa program. Sådana är bland annat Helen Ab:s utvecklingsprogram, ett verksamhetsprogram för luftskyddet, ett verksamhetsprogram för bullerbekämpning och ett naturskyddsprogram samt Östersjö-verksamhetsprogram.06.12.2019 13:16