Hoppa till innehållet

Rening av förorenad markgrund

Enligt 136 § i miljöskyddslagen (527/2014) kan sanering av mark på ett förorenat område och utnyttjande på täktområdet eller bortskaffande för behandling annanstans av marksubstanser som tagits i samband med sanering inledas genom en anmälan. 

I några få fall krävs det ett miljötillstånd enligt 27 § i miljöskyddslagen för saneringen. Miljötillståndsansökningar som gäller förorenad mark riktas till stadsmiljönämdens miljö- och tillståndssektionen i Helsingfors och anmälningar till stadens miljötjänster.

Helsingfors stads miljötjänsters miljöskyddsenhet granskar först anmälan och fattar därav ett beslut. I beslutet kan det ges nödvändiga föreskrifter om ordnandet och kontrollen av verksamheten. För beslutet tas det ut en avgift enligt en gällande taxa.

Taxa för Helsingfors stads miljöskyddsmyndighet (pdf)16.03.2021 09:38