Hoppa till innehållet

Övriga bestämmelser

24 § Avvikande från miljöskyddsföreskrifterna

Kommunens miljöskyddsmyndighet kan av särskilda orsaker på ansökan och i enskilda fall bevilja tillstånd att avvika från dessa föreskrifter.

25 § Påföljder för överträdelse eller försummelse av miljöskyddsföreskrifterna

Åtgärder vid överträdelse eller försummelse av miljöskyddsföreskrifterna och tvångsmedel föreskrivs i miljöskyddslagens 18 kapitel.06.12.2019 13:14