Hoppa till innehållet

Musicerande på gatorna

För musicerande på gatorna i Helsingfors krävs inget tillstånd av myndigheterna. Gatumusikanterna skall dock beakta följande begränsningar och anvisningar.

  • Enligt 26 § i Helsingfors stads miljöskyddsbestämmelser som trädde i kraft 1.7.2006 skall organisatörerna av publikevenemang och andra tillfälliga evenemang samt gatumusikanterna se till att evenemanget eller musiken inte stör grannskapet.
  • Det är förbjudet för gatumusikanter att förstärka ljudet elektriskt med hjälp av en extern strömkälla.
  • Ordningslagen förbjuder orsakande av störning genom att föra oljud vilket gatumusicerandet också i vissa fall kan jämställas med.

Gatumusicerandet har i Helsingfors koncentrerats till centrumområdet. Av detta följer att musikanterna upprepade gånger ställer sig på samma spelplatser. När man till detta kombinerar spelande av musik med elektriska förstärkare har musicerandet orsakat störningar för affärsidkare, arbetsplatser och personer som rör sig på stan.

Också musik utan förstärkare kan ha störande volym. Mest förekommer störningar vid Tre smeders staty i korsningen av Alexandersgatan och Mannerheimvägen. Man kan minska olägenheterna av gatumusik till exempel genom att minska ljudvolymen, förkorta speltiden och genom att variera spelplats.

Miljöinspektören och polisen har rätt att uppmana musikanterna att minska ljudvolymen. Om uppmaningen inte åtlyds kan inspektören eller polisen ge order om att förstärkarna skall avlägsnas eller förbjuda musicerandet helt och hållet.

 06.12.2019 13:14