Hoppa till innehållet

Miljöskyddsföreskrifter

För att verkställa miljöskyddslagen ska miljöskyddsföreskrifterna följas i Helsingfors.

Föreskrifterna gäller överallt i staden, såvida annat inte bestäms nedan. Syftet med miljöskyddsföreskrifterna är att med hänsyn till lokala stadsliknande förhållanden förebygga att miljön förorenas så som föreskrivs i miljöskyddslagen.

Helsingfors stads miljöskyddsbföreskrifter trädde i kraft 1.1.2005. Föreskrifterna har utgående från erhållna erfarenheter och erhållen respons preciserats 1.7.2006 respektive 1.3.2009.

Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion har godkänt de preciserade miljöskyddsföreskrifterna 15.6.2018 och de trädde i kraft 15.7.2018.

Huvudstadsregionens och Kyrkslätts allmänna avfallshanteringsbestämmelser preciserar de allmänna principer kring ordnandet av avfallshanteringen som bestäms i avfallslagen.06.12.2019 13:12

Musicerande på gatorna

För musicerande på gatorna i Helsingfors krävs inget tillstånd av myndigheterna. Gatumusikanterna skall dock beakta följande begränsningar och anvisningar.