Hoppa till innehållet

Miljöstatistik

Helsingfors miljöstatistik innehåller omfattande statistiska data om miljön

Helsingfors kompletta miljöstatistik finns för alla i en öppen elektronisk webbdatabas. I miljöstatistiken finns hundratals tabeller, figurer och kartor. Miljöstatistikens data beskriver miljöns tillstånd och belastningen på den.

I miljöstatistiken finns information om såväl klimatet, trafiken, vattendragen, luftens kvalitet, naturen, vattendragen som ansvarsfullheten kring miljön. Den innehåller bland annat viktiga variabler som beskriver hållbar utveckling.

Informationen har huvudsakligen insamlats från Helsingfors stads egna förvaltningsnämnder, men även från andra organisationer och städer. Informationens tyngdpunkt vilar på Helsingfors, men statistiken innehåller information från även annanstans i huvudstadsregionen, Finland och världen.

Miljöstatistikens data utnyttjas för många olika ändamål, som till exempel till stöd för stadens miljörapportering och som underlägg för översikten om Miljöns tillstånd.

Materialet i miljöstatistiken kompletteras och uppdateras årligen. Central miljöstatistik finns också på engelska och svenska.

Miljöns tillstånd och belastning i huvudstadsregionen fås lätt fram

Till stöd för miljöstatistiken har det även byggts en webbplats för huvudstadsregionens miljöinformation i vilken de viktigaste miljöuppgifterna om Helsingfors, Esbo och Vanda har sammanställts i lätt åtkomlig form. På webbplatsen presenteras viktiga data som beskriver miljöns tillstånd med hjälp av färdiga figurer och verbala beskrivningar. I beskrivningarna presenteras uppgifter om Helsingfors, Esbo och Vanda. Webbplatsens upplysningar bygger på data i Helsingfors miljöstatistik.06.12.2019 13:22