Suoraan sisältöön

Miljörapportering

Helsingfors stad publicerar årligen en miljörapport. I miljörapporten beskrivs förverkligandet av stadens miljömål och verksamhetens konsekvenser för miljön.

Finlands sex största städer (Helsingfors, Esbo, Vanda, Åbo, Tammerfors och Uleåborg) samarbetar för att förbättra miljörapporteringen och miljöindikatorerna. De sex städerna har även gjort gemensamma jämförelser av indikatorer och miljöattityder mellan städerna.

Läs rapporten

Nyckeltal om miljön 2018Nyckeltal om miljön 2018DELA
06.12.2019 13:19