Hoppa till innehållet

Helsingfors stads miljöpris

Reklam: Helsinfors stads miljöpris

Bostadsaktiebolag med förbättrad energieffektivitet sökes

Nu söker vi efter energiadeln bland Helsingfors bostadsaktiebolag: har man i ditt bostadsaktiebolag genomfört en energirenovering eller -renoveringar som har minskat energiförbrukningen påtagligt? Kan Helsingfors övriga bostadsaktiebolag ta lärdom av just er?

Helsingfors stad utmanar bostadsaktiebolagen att tävla om miljöpriset för år 2020 med temat energieffektivitet. Tävlingen är en del av Helsingfors program för Energirenässans, vars syfte är att hjälpa bostadsaktiebolag med energieffektivitet och ökande av förnybar energi samt att sprida information om god praxis såväl i Helsingfors som annanstans i Finland.

Ansökningstid: 1.–10.5.2020

Anmälningsformulär

Vinnaren offentliggörs: Vinnaren kommer att meddelas när Korona-situationen är lättare. Priset delas ut av tävlingspanelens ordförande, biträdande stadsdirektör Anni Sinnemäki.

Plats: Helsingfors stadshus festsal, Norra Esplanaden 11–13, Helsingfors

Mer information:

Johanna Af Hällström
Helsingfors stads stadsmiljösektor
tfn 040 334 5498, johanna.afhallstrom@hel.fi
04.05.2020 14:41