Hoppa till innehållet

Miljöpolitiken

Helsingfors stadsfullmäktige godkände stadens miljöpolitik vid sitt möte den 26 september 2012. Miljöpolitiken uppdateras för tillfället, eftersom målet med medellång sikt har kommit, stadsstrategin har skärpt till exempel målet för kolneutralitet till år 2035 och lagstiftningen har strammats till exempel med avseende på luftskyddsmål. Dessutom är uppdateringen avsett att ta hänsyn till hela koncernens verksamhet mer omfattande.

Miljöpolitikens mål har ställt såväl på lång sikt fram till 2050 som medellång sikt till 2020. Målen har ställs inom åtta temaområden; de är:

  • klimatskyddet
  • luftskyddet
  • bullerbekämpningen
  • vattenskyddet
  • skyddet av naturen och markgrunden
  • upphandlingar och materialeffektivitet
  • miljömedvetenhet och miljöansvar
  • miljöledning och partnerskap

Miljöpolitiken är en del av helheten av stadens miljöstyrning och den kompletterar miljölinjedragningarna i stadsstrategi.

De viktigaste verktygen för att verkställa miljöpolitiken är programmen för miljöskyddets delområden (till exempel luftvårdsprogrammet, verksamhetsplanen för bullerbekämpning) samt förvaltningarnas och affärverkens miljösystem och -program.24.11.2020 09:41