Suoraan sisältöön

Miljöpolitiken

Helsingfors stadsfullmäktige godkände stadens miljöpolitik vid sitt möte den 26 september 2012.

Miljöpolitikens mål har ställt såväl på lång sikt fram till 2050 som medellång sikt till 2020. Målen har ställs inom åtta temaområden; de är:

  • klimatskyddet
  • luftskyddet
  • bullerbekämpningen
  • vattenskyddet
  • skyddet av naturen och markgrunden
  • upphandlingar och materialeffektivitet
  • miljömedvetenhet och miljöansvar
  • miljöledning och partnerskap

Miljöpolitiken är en del av helheten av stadens miljöstyrning och den kompletterar miljölinjedragningarna i stadsstrategi.

De viktigaste verktygen för att verkställa miljöpolitiken är programmen för miljöskyddets delområden (till exempel luftvårdsprogrammet, verksamhetsplanen för bullerbekämpning) samt förvaltningarnas och affärverkens miljösystem och -program.

Miljöpolitiken uppdateras för tillfället.DELA
06.12.2019 13:19