Hoppa till innehållet

Tjänster för dagvård och skolor

Stora Räntans naturcenters tjänster för dagvård och skolor

Naturdagar för dagvården

Stora Räntans naturcentrum utanför Brunnsparken ordnar från maj till september fyra timmar långa, avgiftsfria äventyrsdagar på ön för daghemsgrupper från Helsingfors. Äventyrets tema är skärgårdsnaturen och Östersjön. Daghemmen får direkt information i början av april om tidpunkten för anmälningar.
Man kan också beställa utflykter, pris 120 - 200 €/2 timmar.

Naturskolan

Stora Räntans naturskola verkar i Södra Helsingfors på en holme utanför Brunnsparken. Naturskolans termin sträcker sig från slutet av april till början av oktober. Förbindelsebåten kör med en halv timmes mellanrum och naturskoldagen är 3-5 timmar lång.

Naturskolan ger eleverna en introduktion om Östersjön, skärgårdsnaturen, miljötjänster och energiteman. Utöver terrängarbeten lär man sig dessutom färdigheter i laborering och i att forska tillsammans. Akvariehuset presenterar Finska vikens fiskar och mindre vattenorganismer.

  • Naturundersökningsdagarna erbjuds till eleverna i klasserna 4 -7. i grundskolan. Klasserna ansöker till naturskolan med blanketter på webben. 
  • Miljöundersökningsdagarna är riktade till högstadiets 9-klassister och till gymnasister. 

Blanketten för ansökan till undersökningsdagar kan hittas på den högra spalten. 

Nätverket för Östersjöutmaningens skolor

Ta emot utmaningen! Östersjön behöver just din skola för att ta reda på tillståndet av Östersjön och vad er skola kan göra för havet. Mer information Asta Ekman, tfn 09 310 31577, e-post: förnamn.efternamn@hel.fi.

­Utbildning för skolornas miljögrupper

Stora Räntans naturcentrum ordnar utbildningsdagar med teman kring klimat och energi för skolornas miljögrupper. Mer information: Kaisa Pajanen, tfn (09) 310 31521, förnamn.efternamn@hel.fi.

Fadderskolor

Fadderskolorna är faddrar för Helsingfors största naturskyddsområden och följer med utvecklingen och naturhändelserna i sin naturoas. Fastän projektet inleddes för över 15 år sedan behövs det fortfarande faddrar - nya små pärlor i naturen har rätt nyligen fredats. Skolornas utflykter på i regel egen hand värnar om näranvändarnas relation med naturen. 

Abonnerade exkursioner

Boka en guidad utflykt med upplevelser till Stora Räntan för din grupp. Ni kan boka en guide för äventyr på ön, energistigen eller en utflykt i naturen. Helsingfors miljöcentral förmedlar guidernas kontaktuppgifter och tillsammans med guiden kan ni komma överens om tidpunkten för utflykter och betoningen av dem. Arvodet för guiden är 120-200 €/2 timmar. Mer information Margit Jensen, tfn 09 310 31535 eller Stora Räntans naturcentrum, tfn 09 310 32028 (maj-september).

Utflykter på egen hand

Man kan åka ut till Stora Räntan för utflykter på egen hand. Alla utställningslokaler och akvarier i naturcentret står grupperna till förfogande. På Stora Räntan ringlar sig en sommar- och vinternaturstig som har markerats med naturstigsskyltar och infotavlor.

Vid kanten av skyddsområdet finns det en observationsplats för fågelskådning där det också finns en tavla som beskriver fågelbeståndet som häckar på holmen. Det finns också en energistig på holmen som presenterar små apparater för förnybar energi.

Vi önskar att grupperna kontaktar oss före utflykter, tfn 09 310 32028, 09 310 31535.06.12.2019 13:26