Hoppa till innehållet

Ekostödverksamhet

Ekostödverksamhet – miljöverk på arbetsplatsen

Ekostödverksamheten är en verksamhetsmodell som är lämplig för att främja miljöfrågor på arbetsplatser. Verksamheten genomförs med hjälp av ekostödpersoner som utses och utbildas för arbetsgemenskaper.

Verksamheten har utvecklats inom Helsingfors stad, där den fick sin början år 2006. Idag har redan över 1 600 av stadens arbetstagare genomgått den två dagar långa kursen i ekostödverksamhet.

Ekostödverksamhetens mål

  • ökad miljömedvetenhet och miljöansvarig verksamhet på arbetsplatserna
  • beaktande av miljösynpunkter i all stadens verksamhet
  • att spara naturtillgångar och dämpa klimatförändringen

Med hjälp av ekostödverksamheten

  • förbättras arbetsgemenskapernas miljöansvar och personalen blir mer miljömedveten
  • skapas en ny verksamhetskultur på arbetsplatserna som producerar vardagliga verk med miljöansvar
  • inrotas stadens miljöstrategier och målsättningar och blir till praktiska åtgärder

Ekostödpersonen vägleder och inspirerar

Ekostödpersonens roll skräddarsys efter arbetsgemenskapen och aktören. Det är viktigast att sporra och vägleda andra till verksamhetsmetoder som är förnuftiga ur miljöns synvinkel.

En verksamhet som beaktar miljön syns på arbetsplatsen till exempel som energibesparingar, hållbara upphandlingar och rörelseval, samt i att avfallsmängden minskar.

Miljötjänster utvecklar och koordinerar

Ekostödpersonernas arbete stöds med olika utbildningar, nätverksmöten och material. Ekostödverksamheten verkställs i Finland i flera kommuner och offentliga organisationer. Ekostödverksamheten och utvecklingen av den koordineras av Helsingfors stads miljötjänster.

Ekostöd

Logotypen av ekostödverksamhet30.06.2021 11:07