Hoppa till innehållet

Miljömedvetande och -fostran

Med miljömedvetande avses medvetandet om miljösynpunkter och att de beaktas när man fattar beslut och gör val.

Genom miljöfostran stöder man individer och organisationer så att värden, kunskaper, färdigheter och verksamhetssätt förändras i harmoni med hållbar utveckling och så att miljömedvetandet förstärks.

Det finns tjänster kring miljöfostran för människor i alla åldrar. Utöver kunskaper är erfarenheter, upplevelser och egen verksamhet viktiga.

Daghem, skolor och läroinrättningar som främjare av miljömedvetande

Pedagogiska institutioner spelar en mycket viktig roll när det gäller att främja miljömedvetandet.

Naturskolor och -centra, kompletterande kurser, nätverket av Östersjöutmaningens skolor och programmet Grön Flagg stöder och inspirerar till arbete med miljöfostran.06.12.2019 13:24