Hoppa till innehållet

Miljöansvarsfullhet vid evenemang

Redan under de första metrarna när ett evenemang arrangeras ska man beakta eventuella konsekvenser för miljön och försöka finna lösningar för att minska dem.

Konsekvenserna från evenemang för miljön uppstår bland annat av ökad trafik, ljudåtergivning, servering, transporter och upphandlingar. Till exempel en dåligt skött avfallshantering försämrar publikens trivsamhet och orsakar nedskräpning, som kan skapa olägenheter även utanför evenemangets område.

Ansvarsprinciper för evenemang i Helsingfors

Ansvarsprinciperna för evenemang vägleder evenemangsarrangörer i ordnandet av ansvarsfullare evenemang i Helsingfors. Med hjälp av principerna vill Helsingfors stad uppmuntra evenemangsarrangörer att agera ansvarsfullt och överträffa sina lagstadgade skyldigheter. Ansvarsprinciperna kan tillämpas på evenemang av alla slag och storlekar.

Vid sidan av ansvarsprinciperna bör evenemangsarrangörer bekanta sig med Helsingfors anvisningar för evenemangsarrangörer och sköta de skyldigheter, tillstånd och anmälningar som nämns i anvisningarna.

Miljöansvar

Allmänna planeringsprinciper 

 • För evenemanget utarbetas en miljöplan eller ett miljösystem för att hantera centrala miljöfrågor, och man utser en kontaktperson som ansvarar för miljöfrågor.
 • Med certifikatet Ekokompassen kan man få 30 procent rabatt på områdeshyran när man hyr en evenemangsplats av Helsingfors stads stadsmiljösektor.
 • Evenemangsarrangören ser till att samarbetspartner och underleverantörer agerar ansvarsfullt, exempelvis genom att beakta detta redan i upphandlingsskedet. 

Evenemangsplats 

 • Som evenemangsplats väljs en lättillgänglig plats som är lämplig med tanke på den infrastruktur som behövs för evenemanget, buller, avfallshantering och slitage på naturen.
 • I uppbyggandet och rivningen av evenemanget samt under evenemanget används förnybar energi eller förnybara bränslen exempelvis i fordon, maskiner och annan utrustning.
 • Besökarna uppmuntras att komma till fots, på cykel eller med kollektivtrafik. Detta beaktas även i planeringen av evenemanget, där man beaktar exempelvis kollektivtrafikens tidtabeller och övervakade cykelparkeringsplatser.
 • Evenemangsarrangören sköter städningen av evenemangsplatsen, med hänsyn till att evenemangets effekter sannolikt sträcker sig utanför den officiella evenemangsplatsen.

Upphandlingar

 • I upphandlingarna för evenemanget prioriteras produkter och tjänster som producerats hållbart och etiskt.
 • Om evenemanget har ett eget elavtal använder man 100 procent förnybar sol- eller vindenergi eller EKOenergi-märkt el.
 • Vid evenemanget används återanvändbara, mångåriga och återvunna material (t.ex. mattor för mässor, banderoller, arbetskläder). Man hyr också utrustning.
 • Man undviker att dela ut överflödiga föremål eller produkter, såsom broschyrer, reklamtröjor eller kepsar. 

Mat och dryck 

 • Vid evenemanget serveras kompletta veganska och vegetariska alternativ samt ansvarsfullt producerad och närproducerad mat.
 • De aktörer som levererar mat till evenemanget använder i första hand återanvändbara kärl och bestick. Om det är nödvändigt att använda engångskärl prioriteras biologiskt nedbrytbara alternativ (EN13432-standarden).
 • Evenemanget har ett retursystem för flaskor, burkar och glas.
 • Matsvinnet minskas genom god planering. Portioner som blivit över kan exempelvis säljas till rabatterat pris vid evenemangsdagens slut.
 • Vid evenemanget finns möjlighet att fylla på en egen vattenflaska. 

Buller och avfallshantering 

 • Evenemangsarrangören tar reda på sin skyldighet att anmäla buller i god tid (enligt rekommendationen minst 60 dagar före evenemanget) och lämnar in en eventuell bulleranmälan till stadens miljöskyddsmyndighet senast 30 dagar före evenemanget.
 • Mängden avfall som uppstår minimeras. För evenemang med över 500 deltagare lämnar man in en avfallshanteringsplan till stadens miljötjänster senast 30 dagar före evenemanget.
 • Man gör det enkelt för besökarna att sortera med hjälp av tydliga skyltar och genom placeringen av avfallskärl. Praktiska tips för hållbar avfallshantering finns i guiden Roskat Riviin!

Evenemangsarrangören ska i god tid utreda även andra eventuella tillstånd och anmälningar som ordnandet av evenemanget kräver.13.09.2021 20:13