Hoppa till innehållet

Klimatpartnerna

Samarbete mellan Helsingfors stad och näringslivet

Klimatpartnernätverket skapar samarbete för att minska på klimatutsläppen och för att stärka företagens konkurrenskraft. Företag som ansluter sig till Klimatpartnerna tecknar tillsammans med Helsingfors stadsdirektör ett klimatåtagande i vilket företaget nämner sina egna miljömål.

Idag finns det över 60 medlemmar i klimatpartnernätverket, de flesta av dem är företag. Även universitet och forskningsinstitut deltar i nätverket.

Målen för Klimatpartnerna är:

  1. Att skapa nya tillvägagångssätt och nya möjligheter till affärsverksamhet.
  2. Att komma på nya och inspirerande samarbetsformer för att minska på utsläppen inom staden
  3. Att fungera synligt och aktivt informera om resultaten
  4. Att dela med sig av kunnande om de bästa praxis

Vad innebär klimatåtagandet?

Klimatpartnernas medlemmar bestämmer själva om den egna organisationens målsättningar för att stävja av klimatförändringen under de kommande åren. Målen borde förbättra det nuvarande tillståndet och överskrida det som lagstiftningen för ögonblicket kräver. Företaget kan koncentrera sig på en viss önskad helhet, t.ex. energibesparing, energieffektivitet, effektivare logistik, mer miljövänliga anskaffningar, avfallshantering eller att förankra personalen.

Hur fungerar nätverket?

Helsingfors stadsdirektör Jussi Pajunen undertecknar miljöåtagandet för Helsingfors stads del. Ordförande för nätverket är biträdande stadsdirektör Pekka Sauri och nätverket samordnas av Helsingfors stads miljöcentral i samarbete med Helsingfors näringslivsservice. Helsingfors stads miljöcentral samlar information om genomförandet av åtaganden från nätverkets medlemmar varje år. Till exempel universitet, yrkeshögskolor och organisationer kan delta i nätverkets verksamhet som så kallade stödmedlemmar.

Förutom det årliga seminariet arrangerar nätverket även workshops om till exempel logistik och energibesparing. Klimatpartnerna kan även framföra önskemål om nätverkets verksamhet direkt till koordinatorerna.

Kom med via Klimatpartnernas webbplats!15.11.2021 09:48