Hoppa till innehållet

Ekokompassen

Ekokompass är ett miljöledningssystem som lämpar sig för små och medelstora företag samt olika evenemang. Ett Ekokompass-certifikat vittnar om ett engagemang för fortlöpande förbättring och iakttagande av Ekokompassens 10 kriterier. 

Ekokompassen bygger på såväl motsvarande nordiska miljösystem som internationella miljöledningsstandarder: 

  • Svensk Miljöbas
  • Miljøfyrtårn
  • ISO 14001
  • EMAS

Ekokompassens särdrag är fokuseringen på konkreta åtgärder, färdiga verktyg och Ekokompassen-rådgivarens personliga stöd vid ibruktagningen.

Ekokompassen05.08.2021 16:56