Hoppa till innehållet

Miljöansvarsfullhet i företag och evenemang

Helsingfors stad sporrar företagen i att utveckla miljöansvarsfulla affärsverksamheter.

Helsingfors stadsmiljösektorns miljötjänster såväl övervakar företagens lagenliga miljömål som stödjer företagens utveckling av miljöfrågor som överskrider lagstiftningen och bygger på frivillighet.

Helsingfors har deltagit i att stödja företagens frivilliga miljöansvarsfullhet, bland annat genom att utveckla till speciellt sm-företag riktade verktyg, som förbättrar företagens kontroll av miljöfrågor och deras resurseffektivitet.

Konsekvenserna från evenemang för miljön uppstår bland annat av ökad trafik, ljudåtergivning, servering, transporter och upphandlingar. Man kan minimera miljökonsekvenserna genom att ändra verksamheten.26.05.2021 14:10