Hoppa till innehållet

Tysta områden

En angenäm ljudmiljö och tystnad främjar på många sätt människornas hälsa och välbefinnande. Utöver att minska bullerolägenheter är bevarandet av tysta områden och utvecklandet av angenäma ljudmiljöer viktiga mål inom planeringen av markanvändningen.

Det finns många områden i Helsingfors som är tämligen tysta områden med stillsamma ljudlandskap. Tystnaden inom ett område kan bedömas utgående från bland annat ljudnivån som förekommer i det eller från människors erfarenheter.

De tysta, stadsliknande områdena i Helsingfors har definierats på basis av uppgifter om erfarenhetsspecifika upplevelser som har insamlats bland invånarna. Analysen kompletteras av uppgifter om bullret från trafiken och andra bullerkällor samt kvalitativa bedömningar av respektive definierat tyst område.

Kartan (pdf)

Karta över tysta områden


 06.12.2019 13:24