Hoppa till innehållet

Tillsynsplan för miljöhälsovård

Miljöhälsovården har som mål att med hjälp av lagstiftningen garantera alla kommuninvånare möjlighet till en hälsosam och trygg livsmiljö. Det innebär till exempel rent dricksvatten, bra inomhusluft och trygga livsmedel. Till miljöhälsovården hör uppgifter enligt hälsoskyddslagen, livsmedelslagen, tobakslagen och veterinärvårdslagen.

Miljöhälsovårdslagstiftningen kräver att kommunen har en tillsynsplan för miljöhälsovård. Tillsynsplanen ger en omfattande bild av vad miljöhälsovården går ut på och hur tillsynen genomförs.

Tillsynen enligt tillsynsplanen för miljöhälsovård är i regel avgiftsbelagd (miljöhälsovårdens taxa).

Ta kontakt med miljötjänsterna:03.06.2022 12:50