Hoppa till innehållet

Livsmedelssäkerhetsenhet

Verkstadsgatan 8
00580 Helsingfors
PB 58235, 00099 Helsingfors stad
Visa på kartan

Misstankar om matförgiftning och anmälningar om olägenhet

Matförgiftning avser infektion eller förgiftning som erhålls genom konsumtion av mat eller hushållsvatten. Orsakerna till matförgiftning är vanligtvis virus, bakterier eller de gifter eller toxiner som produceras av dem. Matförgiftning kan också orsakas av parasiter, svampar och giftiga växter.

Konsument: gör en anmälan om du misstänker att maten eller drycken du åt har orsakat dig symtom på matförgiftning, en allergisk reaktion eller annan skada. Du bör också ge feedback direkt till företaget.

Verksamhetsutövaren: gör en anmälan om maten du säljer eller serverar misstänks ha orsakat matförgiftning, allergisk reaktion eller annan skada.

Anmälan görs genom Ilppa-systemet, varifrån den riktas endast till tillsynsmyndigheten för matlägenheten. Tillsynsmyndigheten ber dig vid behov om ytterligare information och ger anvisningar.

Anmälningar för konsument hittar ni här.

Anmälningar för verksamhetsutövaren hittar ni här.

Kontaktinformation för livsmedelkontroll: kymp.elintarviketurvallisuus@hel.fi13.01.2023 12:56