Hoppa till innehållet

Livsmedelssäkerhetsenhet

Verkstadsgatan 8
00580 Helsingfors
PB 58235, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 14000
Visa på kartan

Misstankar om matförgiftning

Med matförgiftning avses smitta eller förgiftning genom intag av mat eller hushållsvatten. Oftast orsakas matförgiftningar av olika slags virus, bakterier eller gifter, det vill säga toxiner som de producerat. Även parasiter, svampar och giftiga växter kan orsaka matförgiftningar.

Om du misstänker att du har matförgiftningssymtom som orsakats av något som du har ätit eller druckit meddela den kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten om det. Anmälan ska göras till myndigheten inom det område där livsmedelslokalen (t.ex. restaurang, café eller arbetsplatsmatsal) ligger.

Detsamma gäller om du misstänker ha fått en matförgiftning av mat som du köpt i en affär. Då ska anmälan göras till myndigheten inom det område där affären ligger. I Helsingfors görs anmälan till miljötjänsters livsmedelssäkerhetsenheten.

Kommunala livsmedelstillsynsmyndigheter har som uppgift att utreda misstankar om matförgiftningar, vid behov ta prov på misstänkta livsmedel och efter övervägning inspektera lokalen i fråga.

När en företagare i livsmedelsbranschen har delgetts misstankar om matförgiftning är denne skyldig att utan dröjsmål meddela myndigheten om förhållandet och förvara det misstänkta livsmedlet för eventuell provtagning.

Kontakta livsmedelskontroll när du vill meddela om en matförgiftning eller ge feedback om livsmedel (t.ex. märkningar) eller livsmedelshantering och lagringsförhållanden. Du kan rapportera via e-postadressen elintarviketurvallisuus@hel.fi eller rådgivande telefonnumret 09 310 14 000 (mån – fre 9.00-11.00). Du bör också ge feedback direkt till företaget.23.10.2020 13:15