Hoppa till innehållet

Export och import av livsmedel

Livsmedelsimport från andra EU-länder

I allmänhet är livsmedel fria att flyttas på den inre marknaden i EU men det finns vissa undantag, särskilt för livsmedel av animaliskt ursprung. Tullen övervakar säkerheten och tillmötesgående av importerad mat som inte är av animaliskt ursprung i både EU: s utrikes- och inrikeshandel. Information om import av icke-animalisk mat kan hittas på tullens webbplats (länk längst ner på sidan).

Import av animaliska livsmedel från andra EU-länder

Aktörerna ska lämna in anmälningar när verksamheten inleds och avslutas samt månatliga anmälan med sammandrag om mottagna animaliska livsmedel.

Enligt den nya livsmedelslagen (297/2021) ansvarar kommunerna för tillsynen om att ta emot livsmedel av animaliskt ursprung från andra EU-medlemsländer. Kontrollen ingår i Oiva-inspektionerna.

Den månatliga rapporteringen av mottagna animaliska livsmedel från den inre marknaden fortsätter tillsvidare på nuvarande sätt. Månatliga rapporter ska skickas till Livsmedelsverket (Ruokavirasto).

Anmälan om inledande, ändring eller avslutande av första ankomstverksamhet ska skickas via e-post till livsmedelsäkerhetsenheten elintarviketurvallisuus@hel.fi. Anmälan kan skickas med Livsmedelsverkets blankett (länken hittas nedan). Då importverksamheten inleds bör även en anmälan om livsmedelslokal göras angående inledande av verksamhet eller betydande ändring i verksamheten.

Kommande förändringar i anmälan och rapportering kommer att informeras på Livsmedelsverkets webbsida (länken hittas nedan). Livsmedelsföretag i Helsingfors kan, vid behov, ta kontakt via e-postadressen elintarviketurvallisuus@hel.fi.  

Livsmedelsimport från länder utanför EU

Livsmedel kan importeras från länder utanför EU om de uppfyller EU:s och Finlands krav och inte är föremål för ett importförbud. Importen av livsmedel som inte är av animaliskt ursprung från utanför EU kontrolleras av tullen. Importen av livsmedel av animaliskt ursprung (kött, fisk, mjölk etc.) från länder utanför EU kontrolleras av Livsmedelsverket (Ruokavirasto). Mer information finns på tullens och Livsmedelsverkets internetsidor, länkar finns längst ner på sidan.

Livsmedelsexport

Vid export av livsmedel tillverkade i Finland till ett annat EU-land krävs vanligtvis inga certifikat för export eller andra tillstånd. Men till exempel när det gäller märkning måste det säkerställas att de görs i enlighet med exportlandets krav.

Export till länder utanför EU kräver att produkterna uppfyller kraven i exportlandet. Livsmedelsverkets webbplats innehåller en mängd landspecifik information om exportkrav, en länk finns längst ner på sidan.

Om du behöver ett certifikat för livsmedelsexport, vänligen kontakta livsmedelsäkerhetsenhets rådgivning om livsmedel på elintarviketurvallisuus@hel.fi.


28.04.2021 10:18