Hoppa till innehållet

Anmälningar och ansökningar

I sidfoten på respektive blankett finns en returadress dit den ifyllda blanketten kan skickas.

Den elektroniska blanketten kan fyllas i direkt på Internet. Den elektroniska blanketten kräver identifiering med till exempel bankkoder och en e-postadress

Anmälan om livsmedelslokaler (livsmedelslagen § 13, en ny lokal, väsentlig förändring av verksamheten, förändring av företagare, upphörande eller upphävande av verksamheten). För att försnabba behandlingen, vänligen bifoga en ritning med möbelteckning till anmälan. Anmälan om livsmedelslokaler såsom:

 • livsmedelsaffärer
 • kiosker
 • restauranger
 • kaféer
 • bagerier
 • färdigmatskök  
 • lager,
 • icke tillfällig försäljning, bland annat torgförsäljning och rörliga livsmedelslokaler
 • anmälningsskyldigheten gäller också livsmedelsförmedling, import, tillverkning och andra aktiviteter, 
 • import av kosttillskott etc.
 • E-form (webblankett)
 • Word
 • Pdf

Ansökan om godkännande av anläggningsverksamhet (Ansökan enligt 14 § i livsmedelslagen)

Livsmedelslokaler som hanterar animala livsmedel före detaljförsäljning.

Anmälningsblankett för aktörer som hanterar kontaktmaterial (Anmälan enligt 26 § i livsmedelslagen)

Informering om försäljning från mobil livsmedelslokal (15a § i livsmedelslagen)
(tidigare benämning: Anmälan om tillfällig försäljning eller servering)

Anmälan om primärproduktionsställe eller anmälan om transport av primärproduktionsprodukter10.06.2020 16:07