Hoppa till innehållet

Anmälningar och ansökningar

Du kan anmäla om livsmedelslokaler  (livsmedelslagen § 10, en ny lokal, väsentlig förändring av verksamheten, förändring av företagare, upphörande eller upphävande av verksamheten)  i ilppa.fi. Innan du gör anmälan behöver du en Suomi.fi-fullmakt som gäller det företag för vars räkning du vill göra anmälan. Du kan hitta mer information om ilppa på Livsmedelsverkets websida.

För att försnabba behandlingen, vänligen bifoga en ritning med möbelteckning till anmälan. Anmälan om livsmedelslokaler såsom:

 • livsmedelsaffärer
 • kiosker
 • restauranger
 • pubar/bar
 • kaféer
 • bagerier
 • färdigmatskök  
 • lager,
 • icke tillfällig försäljning, bland annat torgförsäljning och rörliga livsmedelslokaler
 • anmälningsskyldigheten gäller också livsmedelsförmedling, import, tillverkning och andra aktiviteter, 
 • import av kosttillskott etc.
 • ilppa.fi  on-line service
 • Word
 • Pdf


Ansökan om godkännande av anläggningsverksamhet (Ansökan enligt 11 § i livsmedelslagen)

Livsmedelslokaler som hanterar animala livsmedel före detaljförsäljning.

Anmälningsblankett för aktörer som hanterar kontaktmaterial (Anmälan enligt 13 § i livsmedelslagen)

Informering om försäljning från mobil livsmedelslokal (12 § i livsmedelslagen)
(tidigare benämning: Anmälan om tillfällig försäljning eller servering)

Anmälan om primärproduktionsställe eller anmälan om transport av primärproduktionsprodukter28.11.2022 20:26