Hoppa till innehållet

Aktuellt om livsmedelstillsyn

Tillsynen i butiker och andra lokaler enligt lagen om smittsamma sjukdomar

Tillsynen och kontrollerna gällande ändringen i lagen om smittsamma sjukdomar påbörjas vecka 10 av Helsingfors stads miljötjänster. Kraven gällande förebyggande av coronaspridning gäller i stor utsträckning både privata och offentliga lokaler och aktörer. Anvisningarna för hygienarrangemang och säkerhetsavstånd kontrolleras i samband med den normala tillsynen. Ytterligare utförs kontroller på basis av den epidemiologiska bedömningen och på regionförvaltningens begäran. Regionförvaltningsverket ansvarar fortfarande över tillsynen av restaurangerna enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

I alla kundlokaler bör:

  • det finnas möjlighet till att tvätta händerna eller desinficera dem
  • tillräckliga hygienanvisningar finnas framlagda
  • eventuella kundplatser placeras med tillräcklig distans från varandra och övrigt måste vistelsen arrangeras så rymlig som möjligt genom att beakta säkerhetsavstånden
  • rengöring av lokaler och ytor effektiveras utöver den normala nivån
  • ha framlagd en skriftlig plan om hur närkontakt mellan kunder förhindras. Kraven gäller inomhusutrymmen som används för samtidig vistelse av fler än 10 kunder eller deltagare. En modell av planen och svar på vanliga frågor finns på regionförvaltningsverkets webbsida.

Frågor och svar gällande kraven för lagen om smittsamma sjukdomar har riksomfattat samlats ihop av regionförvaltningsverkets sidor. Regionförvaltningsverket upprätthåller även coronainformation. Mer information om tolkningarna i lagen om smittsamma sjukdomar gällande företagen ges per e-post koronainfo@avi.fi eller telefon på numret: 0295 016 666, må–fr kl. 8–11.30 och 12.30–16.

Kundrespons gällande kraven för lokalerna i Helsingfors enligt lagen om smittsamma sjukdomar kan skickas till https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/delta/feedback.20.04.2021 14:30